Menu

Tables

Full table responsive

# Table Heading Table Heading Table Heading Table Heading Table Heading
1 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
2 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
3 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
4 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
5 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell

Two tables in a row

# Table Heading Table Heading
1 Table Cell Table Cell
2 Table Cell Table Cell
3 Table Cell Table Cell
4 Table Cell Table Cell
5 Table Cell Table Cell
# Table Heading Table Heading
1 Table Cell Table Cell
2 Table Cell Table Cell
3 Table Cell Table Cell
4 Table Cell Table Cell
5 Table Cell Table Cell
Görüşmeyi başlat
Bize ulaşın!
Selamlar,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?